Super-vriezen

De ingestelde vriestemperatuur blijft op peil, ook als u nieuwe levensmiddelen in de vriezer plaatst.