Voorspoelen

Verhindert het aandrogen van etensresten, wanneer u pas later gaat afwassen.