Beladingsautomaat

Weegt automatisch het wasgoed in de trommel. Display geeft het gewicht aan en de optimale wasmiddeldosering. Voor optimale efficiency.