Verwijderingsbijdrage

Voor sommige apparaten betaalt u, naast de prijs van het apparaat, een extra vast bedrag, de verwijderingsbijdrage. Dit houdt verband met de wet 'Besluit verwijdering wit- en bruingoed'. In deze wet is vastgelegd dat moet worden gezorgd voor een milieuverantwoorde inzameling en recycling van wit- en bruingoedapparaten op het moment dat ze door de gebruiker worden afgedankt. De verwijderingsbijdrage is bedoeld om oude apparaten die u vervangt zodanig te verwerken dat ze het milieu zo min mogelijk belasten. U levert uw oude apparaat gratis in. De producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor de verwerking. Witgoedderidder.nl zal de verwijderingsbijdrage apart in rekening brengen bij uw aankoop. De verwijderingsbijdrage is ook van toepassing indien u geen oude apparaten inlevert. De tarieven incl. BTW - zijn voor koel- en vriesapparatuur € 17.00, voor groot witgoed € 5.00 en voor kleine huishoudelijke producten € 1.00